Bygningerne

Hovedbygningen

Løkkegaard bliver den fremtidige hovedbygning i Center for Verdensmål. Bygningen renoveres med så stor en del genbrugsmaterialer som mulig (up-cycling) – herunder byggematerialer, installationer, inventar og udstyr. En anderledes, kreativ og energieffektiv bygning som lever op til nutidens krav og funktionaliteter.

De ca. 1.600 m2 indrettes som en multifunktionel ramme for de kommende ejere og brugere. Når bygningerne er færdige, vil de være åbne for besøgende og brugere alle ugens dage – både med faste åbningstider og frie adgangsmuligheder for de daglige brugere.

 

Sønderborg Naturcenter

Frydendal er base for Naturvejlederne Sønderborg samt Grejbank Sønderborg. Formidling af natur og friluftsliv tager udgangspunkt herfra. Her er kontorfaciliteter, møde-/undervisningslokale, observatorium, omklædning, toilet og badefaciliteter. Frydendal vil også rumme kommunens grejbank, hvor skoler, institutioner og private kan leje og låne udstyr. Grejbanken vil servicere hele kommunens borgere samt turister og besøgende til Center for Verdensmål. Hertil vil være værksted til lettere reparationer, vaskemuligheder og tørre-faciliteter.

Det Marine Center

Formidlingssted for hav, kyst og strand. Det er et ønske, at Skivedepotet med tiden indrettes til Marint Center med inspirerende og nytænkende lokaler til undervisning og forsøg om havet, kysten og stranden. Et tilhørende havlaboratorie i Alssund med havhaver for tang og muslinger og stenrev giver mulighed for at få det marine helt tæt på.

Klimahuset

Formidlingshus om klimaets udvikling og påvirkning af kloden som levested. Klimahuset bliver et nybyggeri med stor fokus på klimavenlige og bæredygtige løsninger. Huset placeres ved Frydendal, da der her kan opføres nybyggeri, idet der er reduceret i den oprindelige bygnings­masse. Klimahuset vil blive opført, så det igen kommer til at indkranse det nye gårdrum og dermed gøre ladebygningen – Frydendal – mere indbydende for besøgende.

Bunkeren

Fremvisning og opbevaring af lokale fødevarer. Den tidligere bunker indrettes til fremvisning af lokale fødevarer med bl.a. modning og smagning af lokale fødevarer (pølser, vin, ost, alsisk parma, æbler mm.). Stedet udvikles sammen med producenter, restauratører m.fl.

Permahaven

En tilgroet landbohave ved Løkkegård er forvandlet, så den bliver en bæredygtig have. Haven drives efter principperne i en permahave, som er en bæredygtig jordbrugsmetode, der binder CO2 og fremmer biodiversitet. Haven er en blanding af gamle og nyplantede æbletræer fra Als og Sundeved samt nye planter og nyanlagte bede og stier.

Permahaven er åben for alle. Her kan man få pulsen ned, smage på og få viden om spiselige planter. Haven drives af frivillige og er designet af en af de førende landskabsarkitekter inden for planlægning af bæredygtige haver, irske Mary Reynolds.