Om Center for Verdensmål

Center for Verdensmål er et oplevelses- og videnscenter i Sønderborg, der byder på læring og oplevelser om bæredygtighed og FN’s 17 Verdensmål.

8.000 m2 bygninger og 134 hektar naturområde på Kær Vestermark udgør rammen. Her kan alle samles, skabe nye idéer og lade sig inspirere af bæredygtige projekter og innovative løsninger – her gøres Verdensmål til Hverdagsmål.

hvorfor et center for verdensmål?

Der er håb for fremtiden. Selvom vi ofte mødes af fortællinger om krig, fattigdom og naturkatastrofer, er der masser af initiativer og løsninger, der hjælper til at løse de globale kriser og udfordringer, vi står overfor.

For at sikre en bæredygtig verden i morgen kræver det, at alle tager ansvar i dag. I Center for Verdensmål kan du sanse og opleve, se og forstå, mærke og lære, hvordan vi hver især kan tænke og handle bæredygtigt i vores dagligdag ved at finde lokale løsninger på globale problemer.

Ved Center for Verdensmål har vi faciliteter til undervisning, udstill­inger, eksperimenter, oplevelser og store events. Her samler vi borgere, foreninger, virksom­heder, uddannelsesinstitutioner, politikere og offentlige institutioner om FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Center for Verdensmål designes med udgangspunkt i Verdensmålenes centrale løfte ”Leave no one behind”. Her er plads til alle, og ingen lades i stikken.

Visionen for Center for Verdensmål er at vise løsninger og skabe håb for fremtiden. Vi vil være et levende laboratorium, der sætter bæredygtige spor.

Oplevelsescenter
 

Vi skaber unikke oplevelser med Verdensmålene i fokus.

Center for Verdensmål er et oplevelsescenter i Sønderborg, der byder på læring og oplevelser for besøgende i alle aldre. Gennem aktiviteter vil du sanse og opleve, se og forstå, mærke og lære hvad bæredygtighed er. Som gæst vil du opleve, hvordan nutidens og fremtidens bæredygtige samfund kan se ud.

BÆREDYGTIGHED & VERDENSMÅLENE

Vi er et bæredygtigt Center for Verdensmål


Center for Verdensmål bygger på stærke principper for bæredygtighed. Både i forhold til forsynings – og ressourceforbrug, genanvendelse af byggematerialer og cirkulær tænkning. Centret bygges og drives ud fra grønne og bæredygtige principper, og al indhold er centreret om bæredygtighed.

PARTNERSKABER
 

Vi bygger nye partnerskaber – på tværs


Center for Verdensmål udgør en platform for nye partnerskaber og udvikling. Gennem partnerskaber med virksomheder, forsyningsselskaber, uddannelsesinstitutioner og andre interessenter udvikles Kær Vestermark som ramme for at fremvise områdets og erhvervslivets bæredygtige løsninger, styrker og kompetencer.

SAMLINGSPUNKT

Vi samler mennesker om Verdensmålene


Center for Verdensmål samler borgere, foreninger, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, politikere og offentlige institutioner om bæredygtighedsagendaen og FNs Verdensmål. Centret udgør en demokratisk platform, hvor mennesker kan mødes til folkeforsamlinger, dialogmøder, læring, oplevelser og samvær.

VIDEN & LÆRING

Vi inspirerer til handling gennem oplysning og læring


Center for Verdensmål er designet med formidling og læring i centrum. Vi har faciliteter til undervisning ogrummer udstillinger, eksperimenter og oplevelser.
De besøgende får viden om bæredygtighed, om nutidens og fremtidens bæredygtige samfund og kommer tæt på Verdensmålene.

noun_nature_1949279

natur

Vi driver Center for Verdensmål i samspil med naturen 


Center for Verdensmål er placeret i det 140 hektar naturskønne, rekreative område; Kær Vestermark. Bæredygtighed handler ultimativt om det miljø, som vi omgives af. Vi bruger derfor naturen og omgivelserne til at danne rammen om Center for Verdensmål og formidling af bæredygtighed.

fakta om center for verdensmål

  • Fri adgang for alle
  • Åbent hele året
  • Beliggende på Kær Vestermark 3 km fra Sønderborg centrum. Læs mere om området her
  • 134 hektar naturområde
  • 8000 m2 bygninger
  • Mere end 20 km stier
  • Ejet og drevet af Sønderborg Kommune
Klik for at se stort billede

et center i udvikling

Center for Verdensmål er for længst en realitet. Projektet er søsat af et enigt byråd i Sønderborg Kommune. De planmæssige rammer er på plads, og den første etape af etableringen er færdig.

I dag bliver det store rekreative naturområde flittigt brugt af familier, foreninger, skolebørn og naturelskere, der går på opdagelse fra de 20 km naturstier eller benytter nogle af de nye faciliteter, herunder fugleskjul, shelters, teltplads, grillpladser, bålhytte og udsigtstårn.

I tidslinjen her kan du få et overblik over milepælene i tilblivelsen af Center for Verdensmål.

bygningerne

Center for Verdensmål består af 7.000 m2 bygninger. Den centralt beliggende Løkkegaard skal renoveres og forvandles til et spændende besøgscenter – hjertet i Center for Verdensmål. Her vil de fleste besøgende begynde deres rejse og få et indblik i alle 17 verdensmål med et helt særligt fokus på løsninger på de lokale og globale udfordringer.

De øvrige bygninger i området kommer til at fungere som tematiske satellitter, hvor de besøgende kan fordybe sig i et eller flere verdensmål og opleve, hvordan problemerne kan løses som en naturlig del af vores hverdag.

Læs mere om bygningerne

organisation​

Politisk er Center for Verdensmål forankret i Økonomiudvalget under Udvalget for Bæredygtighed & Landdistrikter med Tom Hartvig Nielsen som formand.

Administrativt er opgaven forankret hos direktør Peter Norman Houe, Erhverv og Kultur.

advisory board

Center for Verdensmåls Advisory Board har til opgave at sikre en tæt kontakt til erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og det omgivende samfund både lokalt, regionalt og internationalt samt støtte Center for Verdensmåls ledelse og medarbejdere med viden, erfaring og kompentencer og holde ledelsen op på aftaler, planer og strategier.

Charlotte Riis Engelbrecht
Næstformand
Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter

Charlotte Stahlschmidt
HR Director
BHJ

Flemming Lynge Nielsen
Sustainability Director
Danfoss

Christina Clausen
Formand
Fabrikant Mads Clausens Fond 

Kari Stochholm
Kommunikationschef
Bitten & Mads Clausens Fond

Henrik Bindslev
Dekan for Det Tekniske Fakultet
Syddansk Universitet

Sissel Hansen
Founder & CEO
Startup Guide

Tom Hartvig Nielsen
Formand
Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter