Verdensmålene

Verdens vigtigste plan. Sådan betegnes Verdensmålene for bæredygtig udvikling, som alle FN’s 193 medlemslande har forpligtet sig til at opfylde. Verdensmålene består af 17 mål og 169 delmål, der skal gøre arbejdet mod en bæredygtig fremtid konkret og handlingsorienteret. Med Verdensmålene anerkendes det, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling hænger tæt sammen med fred, sikkerhed og internationalt samarbejde.

Nederst her på siden har vi lavet en samling af links, du kan følge, hvis du vil lære mere om Verdensmålene.

verdensmålene på sønderborgsk​

Sønderborg Kommune har arbejdet med bæredygtighed i flere år. Siden 2007 har vi arbejdet målrettet med ProjectZero med visionen om CO2-neutralitet i 2029. Sønderborg Kommune er med i netværket UNESCO Learning Cities, som arbejder med FN’s 17 Verdensmål. Derfor har vi flere års erfaring og et solidt grundlag for at nå i mål med at skabe en bæredygtig kommune.

I Sønderborg Kommune skal alle indsatser og handleplaner i kommunens forvaltninger og afdelinger følge Bæredygtighedspolitikken og knytte sig til de overordnede mål, der er opstillet i den. Sammen med Baseline for FN’s 17 Verdensmål skal Bæredygtighedspolitikken danne grundlag for det fremtidige arbejde med bæredygtighed i Sønderborg Kommune og sikre at vi lever op til FN’s 17 Verdensmål senest i 2030.

Find Bæredygtighedspolitikken her
Find Baseline for FN's 17 Verdensmål her

nyttige links

Verdensmaal.org: Danmarks officielle side om Verdensmålene

2030-Panelet: tværsektorielt ekspertpanel der understøtter det politiske arbejde med FN’s 17 Verdensmål

FN’s officielle side om Verdensmålene (engelsk)

Verdens Bedste Nyheder: Uafhængigt og non-profit medie, der laver konstruktiv journalistik med afsæt i Verdensmålene

Danmarks Statistik: Statistik og indikatorer på hvordan det går med at opfylde Verdensmålene

Verdensmaal.dk: Læringssite for lærere og elever på landets ungdomsuddannelser